تبلیغات
X بستن تبلیغات
دنیــایــــ ســیاهیـــ - سرسطربنویس...!!
 •   
 •   
 •   
 •   
 • سرسطربنویس...!!

   پسران کراک وتریاک ؛ دختران شیشه وهرزگی...!!

  مادران دق مرگی...!! پدران سگ دو برای نان...!!

   بنویس...!! بابانای نان دادن ندارد؛ بابا کارندارد...!!

  بنویس...!! تلاش بی ثمر...!!!آن مرد با الگانس آمد؛آن مرد باتوم دارد...!!

   بنویس...!! باتوم درددارد؛دردمن برای آن مردحال دارد...!!

  ببخشید:بنویس..دردمن برای آن مردنان دارد...!!

   بنویس...!! صاحب خانه بابا را جواب کرده...!!

   حاج رحیم برای چندمین باربه حج میرود...!!

  بابا پول قبض آب ندارد...!!!

   ودرانتها بنویس..!! بابا دارد دارش رامیسازد...!!

عکس

درباره سایت

آخرین عناوین

عکس

نویسندگان

دنیــایــــ ســیاهیـــ