تبلیغات
X بستن تبلیغات
دنیــایــــ ســیاهیـــ - دختران دختركی های ممنوعه
 •   
 •   
 •   
 •   
 • به دنیا که قدم گذاشتیم،
  "سیاه" رنگ زنانگی بود
  و "زشت" وصف زنانگی
  و "اشک" تبلور زنانگی
  ما با صدای آهنگران اولین قدم های موزون زندگیمان
  را مردانه برداشتیم
  و در فشار مقنعه های چانه دار
  اولین کلماتمان را "مردانه" ادا کردیم..
  در صبحگاه های مدرسه هر روز با
  دستور "از جلو نظام" مردانه ایستادیم..
  و با شعار "مرگ بر.." مردانه فریاد زدیم
  در انشاهای مدرسه قرار بود همه مان
  دکتر و مهندس و معلم شویم
  تا به جامعه خدمت کنیم..
  اما قرار نبود همسر باشیم،مادر باشیم
  و به خانواده هم خدمت کنیم..
  ما دختران عروسکهای گمشده زیر
  آوار خانه های موشک خورده ایم..
  ما دختران گوشهای تشنه برای دوستت دارم های پدر به مادریم!!
  ما دختران چشمان تشنه برای دیدن
  بوسه های پدر روی لب..! نه!! روی گونه های مادریم..
  ما دختران دخترکی های ممنوعه ایم...

  غم و اندوه، یک عکس العمل طبیعی به هر ...

عکس

درباره سایت

آخرین عناوین

عکس

نویسندگان

دنیــایــــ ســیاهیـــ